Chevrolet Spectrum and Geo Storm

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ , ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА CHEVROLET SPECTRUM AND GEO STORM

  • Година: 1993
  • Автор: Kevin M., G.Maher
  • Издателство: «Haynes Publishing»
  • Формат: PDF
  • Качество: OCR
  • Количество страници: 579
  • Език : Английски
  • Размер: 34.6 MB

Chevrolet Spectrum and Geo Storm Chevrolet Spectrum and Geo Storm

  • Предговор – Google Translate Правилните процедури за поддръжка и ремонт са жизненоважни, а надеждната работа на всички превозни средства изисква ремонт. Това ръководство описва процедурите за поддръжка и ремонт на автомобили, използвайки безопасни и ефективни методи. Процедурите съдържат много бележки, предупреждения и предупреждения, които трябва да се спазват, заедно със стандартните процедури, за да се изключи възможността за телесни наранявания или неправилна експлоатация, което може да навреди на автомобила или да застраши безопасността му. Важно е да се отбележи, че отделните процедури и методи за ремонт, инструменти и резервни части за обслужване на автомобили, както и уменията и опитът при извършване на работа се различават една от друга. Не е възможно да се предвидят всички възможни начини и условия, при които превозните средства ще бъдат обслужвани, или да се предвидят всички възможни опасности, които могат да възникнат. Трябва да се използват стандартни и предпазни мерки и оборудване при работа с токсични или запалими течности, а защитните очила или друго защитно оборудване трябва да се използват по време на рязане, шлайфане, длене, шлайфане или други операции, които могат да причинят проблеми. Някои процедури изискват използването на инструменти, специално проектирани за конкретна цел. Преди да използвате какъвто и да е друг инструмент или процедура, трябва да сте напълно уверени, че нито вашата лична безопасност, нито здравето на автомобила няма да бъдат нарушени. Въпреки че информацията в това ръководство се основава на индустриални източници и е възможно най-пълна към момента на публикуването, възможно е някои производители на превозни средства да са направили по-късни промени, които не са включени тук. Стремейки се към абсолютна точност, авторите и издателите не могат да носят отговорност за грешки, промени или действия, които могат да възникнат при използването на тези данни.

СВАЛЯНЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *