За сайта

  Сайта има за цел да улесни всеки, който търси информация или ръководство за ремонт, обслужване и поддържане на своето МПС. Тук ще намерите помощна информация и ръководства за ремонт. Материялите са предназначени единствено за информация. Внимателно прочетете Наказателния кодекс на страната си, преди да ги използвате за търговски цели.В случай, че авторски права са нарушени или права на интелектуална собственост са били накърнени по един или друг начин, моля да ни известите във възможно най-кратки срокове.Цялото съдържание на сайта “Упътвания за ремонт на МПС” е взето от безплатни източници.

Автомобили, мотоциклети , трактори и всичко друго което има двигател